Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Bal na 10-lecie LGD Partnerstwa Kaczawskiego

2018-10-17 12:49

W minioną sobotę 13 października w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, odbył się Bal z okazji 10- lecia powstania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. Uczestnikami Balu byli: członkowie Stowarzyszenia LGD, w tym członkowie Zarządu: Prezes Piotr Pieniążek, Wiceprezes Anna Rabska, Członek Zarządu Małgorzata Świderska oraz Skarbnik Gabriela Męczyńska, a także członkowie Rady LGD, przedstawiciele samorządów partnerskich, pracownicy biura, a także osoby od lat związane z Partnerstwem Kaczawskim oraz przyjaciele LGD. Bal rozpoczął się przywitaniem gości oraz wzniesieniem toastu z życzeniami kolejnych lat dynamicznego rozwoju. Następnie na dziedzińcu Pałacu zostały oddane dwa strzały z armaty przez Panów z Pułku II Artylerii Księstwa Warszawskiego Mirosława Sroki i Józefa Cieśli. Swój recital zaprezentował Dariusz „Morgan” Chajutin, który wprowadził gości w melancholijny nastrój śpiewając swoje autorskie piosenki o Górach i Pogórzu Kaczawskim.

Na Balu zostały wręczone Anioły Kaczawskie dla osób, które w ciągu minionych 10 lat swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Partnerstwa Kaczawskiego. Aniołami Kaczawskimi zostali obdarowani m.in. samorządowcy z terenu LGD: Wójt Gminy Złotoryja Pani Maria Leśna, Wójt Gminy Krotoszyce Pani Beata Castaneda Trujillo, Wójt Gminy Mściwojów Pan Mariusz Foryś oraz Burmistrz Miasta Wojcieszów Pan Sławomir Maciejczyk. Aniołami zostali obdarowani również obecni na balu członkowie Rady LGD, którzy od wielu lat decydują o rozdysponowaniu środków z Programu Leader: Pani Żaneta Kolonowska – Przewodnicząca Rady, Pan Marek Janas – Wiceprzewodniczący, oraz Anna Zabawa, Kazimierz Rogowski, Piotr Janczyszyn. Zarząd uhonorował również Aniołami obecnych kaczawskich rękodzielników, którzy od wielu lat promują Krainę Wygasłych Wulkanów i wspierają Stowarzyszenie swoimi produktami lokalnymi lub obecnością na targach i jarmarkach: Martynę Olszowy-Durachta, Martę i Macieja Zawierucha, Bogusławę Rudnicką i Rodzinę Rudnickich, Władysławę Gil i Wiktora Urbańczyka. Anioła za wieloletnie wsparcie działań LGD otrzymał również Pan Zenon Grakowicz - Dyrektor Legnickiego Oddziału Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Aniołami członkowie Zarządu obdarowali również pracownice biura: Małgorzatę Dubrowską i Martę Cieślak. Podczas Balu do zabawy zagrzewał DJ Paweł, a wszystkie chętne osoby mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce udostępnionej przez Panią Magdalenę Smagacz. Słodkim akcentem imprezy był pyszny tort wykonany przez cukiernię Paulinka z Legnickiego Pola. Zabawa trwała do białego rana a humory nie opuszczały nikogo nawet na chwilę. Dziękujemy wszystkim za udział w Jubileuszu 10-lecia powstania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Rabkowskiej z Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich za organizację Balu, przepyszne jedzenie i wspaniałą atmosferę tego miejsca.
Tekst: Małgorzata Dubrowska

 

Zdjęcia

  •  -