Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2018-07-30 01:45

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 6 sierpnia 2018r. o godz. 8.00 dla naborów granatowych przeprowadzonych w terminie od 15 do 29 czerwca 2018r.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów (sala na parterze).

Posiedzenie będzie dotyczyło oceny wniosków w ramach:

- operacji własnej 1- Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”

- operacji własnej 2 - Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

oraz 3 projektów grantowych:
1.1 Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i Promocja dobrych praktyk
1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno- edukacyjnej
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Łącznie w konkursach grantowych wpłynęło 13 wniosków na kwotę 307 512 zł. przy limicie wszystkich dostępnych środków 300 000 zł.

Przewodnicząca Rady

Żaneta Klonowska

Zdjęcia

  •  -