Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Goście z Bieszczad

2018-07-17 12:09

W dniach 10-12.07.2018r. mieliśmy przyjemność gościć na obszarze LGD Partnerstwo Kaczawskie uczestników wizyty studyjnej z LGD Zielone Bieszczady w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Naszym gościom staraliśmy się pokazać jak najwięcej działań na naszym terenie, które są efektem realizacji Programu Leader 2007-2013 oraz Programu Leader 2014-2020.
Uczestnicy wizytę studyjną na naszym obszarze rozpoczęli od obiadu w regionalnej Restauracji Villa Greta w Dobkowie, jako przykład efektu działań Programu Leader w ramach PROW 2007-2013. Uczestników powitała Dyrektor biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Gabriela Męczyńska, która podczas wspólnego obiadu dokonała krótkiego wprowadzenia do przebiegu wizyty i przedstawiła właścicieli restauracji Państwa Ewelinę i Krzysztofa Rozpędowskich. Następnie goście zwiedzili Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, a pan Józef Kołcz, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa wraz ze swoim Zastępcą, panem Zbigniewem Mosoniem, przedstawił prezentację Miasta i Gminy Świerzawa. Kolejnym punktem programu była wizyta w Ziołowej Zagrodzie Edukacyjnej „Zielony Wulkan” w Rzeszówku, prowadzonej przez Państwa Martę i Macieja Zawierucha. Podczas ciekawych warsztatów – własnoręcznie wykonano zdrowe herbatki oraz mydełka z wykorzystaniem ziół i roślin z zagrody i okolicznych pól, łąk i lasów. Po zakończeniu wizyty grupa udała się do Złotoryi, gdzie zakwaterowała się w pensjonacie „Pensjonat przy Miłej”.
Drugi dzień zaczął się od wizyty w Czaplach - wiosce tematycznej „Wioska piasku i kamienia”. Na miejscu grupa została przywitana przez Pana Tomasza Sybisa, Wójta Gminy Pielgrzymka, oraz przedstawicieli stowarzyszenia „Stowarzyszenie Czaple Wieś z Przyszłością” i Fundacji Heron. Celem wizyty było pokazanie współpracy samorządu gminnego oraz mieszkańców wsi. Wśród zaprezentowanych inicjatyw było Piaskowe Miejsce Grillowe oraz Szlak geologiczny ,,Spacer po dnie morza kredowego’’, prezentacja działalności oraz niezwykłego filmu promocyjnego. Spotkanie zakończyło się warsztatami, podczas których uczestnicy wykonali ozdobną świecę z wykorzystaniem piasku. Na koniec grupa udała się do lokalnego zakładu kamieniarskiego, a następnie do nieczynnego już urobiska piaskowca, które wypełnione jest szmaragdową wodą. W ramach poznania historii obszaru grupa udała się na zamek Grodziec, gdzie gości powitał Kasztelan Zamku, pan Piotr Janczyszyn. Było to niesamowite spotkanie z kulturą, ciekawymi legendami, folklorem, a także regionalną kuchnią. Po wspólnym obiedzie na zamku grupa udała się do Ekomuzem Wsi Dolnośląskiej w Mściwojowie. Na miejscu grupę przywiał Pan Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów – lider i założyciel Partnerstwa Kaczawskiego wraz z Panem Sewerynem Mazurem Sołtysem wsi Mściwojów oraz pracownicami Biura LGD Partnerstwo Kaczawskie: Martą Cieślak i Anną Zatorską. Pan Wójt opowiedział o gminie Mściwojów, o realizacji przeróżnych projektów i inwestycji, o wspólnej pracy na rzecz rozwoju lokalnego, a następnie uczestnicy mieli możliwość zobaczenia ścieżki edukacyjnej, zbiornika wodnego, wieży widokowej oraz zabytkowego parku. Następnie grupa udała się do „Galerii pod Aniołem” Rodziny Rudnickich w m. Dobków, gdzie wzięła udział w warsztatach ceramicznych oraz wspólnej kolacji.
Trzeciego dnia uczestnicy wizyty studyjnej z Bieszczad wzięli udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Złotoryja, panem Robertem Pawłowskim, który przedstawił miasto oraz współpracę samorządu z LGD, gdzie głównym celem jest rozwój lokalny obszaru na bazie posiadanych zasobów i walorów. W ramach spotkania zostały omówione w formie warsztatowej plusy i minusy partnerstwa lokalnego, idee, jakie przyświecały powstawaniu takich partnerstw, jeszcze przed wejściem w życie Programu Leader, a także na przykładzie lokalnych działań animacyjnych omówiono proces aktywizacji mieszkańców LGD. Po spotkaniu grupa udała się na zwiedzanie miasta z lokalnym regionalistą panem Alfredem Michlerem, podążając jednocześnie na spotkanie ze Stowarzyszeniem Nasze Rio, gdzie przywitali nas Pani Prezes Barbara Zwierzyńska – Doskocz i Pan Kornel Kowalski. Pani Prezes zaprezentowała działalność stowarzyszenia, którego głównym celem jest animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, pogłębianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych, upowszechnianie idei wolontariatu głównie wśród młodzieży. Przedstawili nam kilka zrealizowanych inicjatyw, w tym nagranie pełnometrażowego filmu "Opowieść złotoryjska". Po obiedzie i długim podsumowaniu, a następnie pożegnaniu w ramach którego uczestnicy oraz gospodarze wizyty studyjnej obdarowali się gadżetami i materiałami promocyjnymi, grupa udała się w drogę powrotną.
Mamy nadzieję, że wizyta na naszym terenie stanie się inspiracją dla lokalnych liderów z Bieszczad.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -