Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja o wznowieniu Posiedzenia Rady

2018-04-04 12:00

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2018 (czwartek) od godz.8.00 w biurze LGD w Mściwojowie wznowione zostanie Posiedzenie Rady LGD z dn. 22 marca br, które zostało przerwane w związku z wezwaniem do uzupełnień 10 wnioskodawców.

Zdjęcia

  •  -