Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2018-03-23 11:29

Informujemy, że dnia 22 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady LGD, w związku z oceną złożonych wniosków w naborach nr 8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018. Spotkanie odbyło się w Mściwojowie, w godzinach od 8.00 do 19.00. Podczas obrad okazało się, że niektóre wnioski wymagają wyjaśnień lub uzupełnień. Aktualnie biuro LGD przygotowuje stosowne pisma.

Poinformujemy Państwa o ponownym Posiedzeniu Rady LGD.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -
  •  -