Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PUBLIKACJI (MAPY I PRZEWODNIKA)

2014-08-11 12:00

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, publikacji turystycznych tj.:

1. Aktualizacja, druk i skład Mapy Turystycznej LGD Partnerstwo Kaczawskie

Mapa format B1 (980*680 mm), skala 1:70 000, mapa poskładana do formatu 11,33*24 cm. Druk 4+4 (pełny kolor), papier mapowy gprint 115 gram. Pierwsza strona aktualna mapa turystyczna, druga strona opis i fotografie. Nakład 5000 egzemplarzy.

2. Druk i skład przewodnika turystycznego po LGD Partnerstwo Kaczawskie

Przewodnik format 110*190 mm, objętość 72 stron, papier powlekany błyszczący lub matowy 115 gram, okładka karton 300 gram, okładka foliowana lub lakierowana, druk całości 4+4 (pełny kolor), oprawa ringowa. Nakład 4000 egzemplarzy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert do dnia 18 sierpnia 2014 r. na adres mailowy: kaczawy.sekretariat@op.pl , faxem na numer telefonu 76 / 872 87 18 lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", 59-407 Mściwojów 45a).

W razie dodatkowych pytań o specyfikację techniczną dla przedmiotowego zapotrzebowania prosimy o kontakt przed złożeniem oferty.