Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Lista rankingowa w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

2012-08-08 09:55

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca br. w Leszczynie oraz 23 lipca br.
w Mściwojowie odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia dokonała oceny wniosków złożonych w ramach programu Leader do działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.

Informujemy również, że procedury odwoławczej nie było. W wyniku merytorycznej oceny wniosków dokonanej przez Radę LGD, przygotowane zostały listy rankingowe, które w najbliższych dniach zostaną przekazane wraz z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu w celu przeprowadzenia oceny formalnej (zgodnie z procedurą oceny wniosków). Poniżej przedstawiamy listy rankingowe w ramach II naboru do działania Odnowa i rozwój wsi oraz IV naboru do działania Małe projekty.

Zdjęcia

  •  -