Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Uwaga! Nabór wniosków do działania "Odnowa i rozwój wsi", "Małe projekty", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

2012-10-09 (1927 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do Małych Projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Sukces Województwa Dolnośląskiego na II Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obs

2012-10-09 (1927 dni temu)

W dniach 6 – 8 września 2012 roku Jarocin stał się dla przedstawicieli Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich stolicą sportu. W wydarzeniu udział wzięło siedem drużyn, w tym cztery wojewódzkie sekretariaty KSOW: dolnośląski, mazowiecki, podlaski i wielkopolski.

DZIECIAKI NA WULKANACH -CZYLI JAK SZUKAĆ MINERAŁÓW ŻEBY JE ZNALEŹĆ

2012-10-04 (1933 dni temu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu wycieczek geologiczno-mineralogicznych po Krainie Wygasłych Wulkanów...

JESIENNE PORZĄDKI CZYLI WIELKIE SPRZĄTANIE AGATOWYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH

2012-10-04 (1933 dni temu)

Active Trip zaprasza chętnych na sprzątanie szlaków rowerowych w okolicach Wojcieszowa. Sprzątaniem objęte zostaną również atrakcje turystyczne i wiaty rowerowe znajdujące się na szlakach.