Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH

2018-05-21 (150 dni temu)

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedyna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Imię i Nazwisko: Anna Zatorska

Miejsce zamieszkania: Godziszowa

Mściwojów, 21.05.2018r.

Prezes Zarządu
Piotr Pieniążek

 

Posiedzenie Rady ws. złożonego protestu

2018-05-14 (157 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018r. o godz. 8.00, w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie złożonego protestu (nabór 9/2018).

Odbyło się szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-14 (157 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbyło się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadził pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Aplikacja ma usprawnić proces przeprowadzania  naboru wniosków i ich oceny. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-07 (165 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbędzie się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z  aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadzi pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.

 Aplikacja do obsługi naborów LGD
to kompleksowe narzędzie informatyczne zapewniające uproszczenie i usprawnienie procesu naboru i oceny wniosków. Zawiera narzędzie generatora wniosków, które pozwala stosować własne wzory wniosków do projektów grantowych co ułatwia mieszkańcom aplikowanie. Z kolei członkowie rady w trakcie oceny korzystają z elektronicznej karty oceny tworzonej w formie przyjaznej ankiety. Pracownicy biura sprawują nadzór nad całym procesem. W spójnym panelu zarządzania mogą kontrolować postępy naboru i oceny, a wszystkie niezbędne dokumenty (pisma, oryginały kart oceny, listy wniosków czy listy rankingowe) generują się automatycznie. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.