WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Szkolenie w Dobkowie - 24.01.2017r.

2017-02-01 01:29

W dniu 24 stycznia br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw

WARSZTATY z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

2017-01-30 12:22

Zarząd LGD postanowił zorganizować jeszcze jedno szkolenie dla osób aplikujących w ramach rozwoju i podejmowania działalności gospodarczej tym razem WARSZTATY z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw

„Środa z funduszami –szkolenia”

2017-01-30 12:19

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy zaprasza na spotkanie „Środa z funduszami –szkolenia”. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w Legnicy.

NABORY PROW 2014-2020

2017-01-19 12:03

Informujemy, że dnia 16.01.2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:
• Tworzenie nowych przedsiębiorstw
• Rozwój istniejących przedsiębiorstw
• Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
• Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Termin składania wniosków:
od 10 do 24 lutego 2017r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24 lutego 2017r. do godziny 12.00 - w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54