WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY do zapytania ofertowego z dnia 02.09.2016 r. dot. wykonania kalendarzy trójdzielnych na 2017 r.

2016-09-13 12:58

W załączeniu protokół z wyboru wykonawcy dot. wykonania kalendarzy trójdzielnych na 2017 r.

UWAGA ZMIANA FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY, WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ ORAZ UMÓW O PRZYZNANIE POMOCY

2016-09-08 01:38

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016 poz. 1390) informujemy, że zmianie uległy formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy (wersje 2z):

1) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

2) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

3) na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wzory ww. dokumentów wraz z instrukcjami ich wypełniania zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą

2016-09-07 11:43

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach  Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

UWAGA! Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres
e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub telefonicznie: tel. 76 872 87 18
najpóźniej do dnia 22 września 2016r. do godz. 15.00

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

2016-09-06 12:50

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" udostępnia protokół z wyboru wykonawcy dot. wykonania kalendarza książkowego na 2017 r.