WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Sudecka Zagroda Edukacyjna – Laureatem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces”

2017-07-19 01:29

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Kaczawskie jest Laureatem XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” za przedsięwzięcie w kategorii zespołowej, jaką jest Sudecka Zagroda Edukacyjna. Celem konkursu było wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
Gala finałowa konkursu odbyła się dnia 4 lipca br. w Rezydencji Belweder w Warszawie. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu „Sposób na Sukces” sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel. W tegorocznej edycji konkursu Rada Programowa wyłoniła 16 finalistów, w tym Stowarzyszenie Kaczawskie za Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD w trybie obiegowym

2017-07-06 12:00

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w dniach 06.07.-10.07.2017r. odbędzie się Posiedzenie Rady w trybie obiegowym zamkniętym w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru wniosku nr 4/2017/3.5/1 przez Fundację Heron pt. „Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego” – w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu KWW” złożonego w naborze 4/2017, przedsięwzięcie:3.5 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz informacja o kolejnych naborach

2017-06-29 01:37

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 20 czerwca br. w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ważnym punktem obrad były zaproponowane wcześniej zmiany „Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów”, które po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, bez wniesionych uwag zostały przyjęte jednogłośnie. Kryteria te zostały aktualnie przesłane do weryfikacji i akceptacji przez Zarząd Województwa. Podczas obrad przedstawiono również podjęte uchwałami Zarządu LGD zmiany do: Harmonogramu naboru wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD i Harmonogramu planu komunikacji na 2017r.

Na dnie morza kredowego – czyli przygoda z piaskiem i kamieniem w wiosce tematycznej Czaple

2017-06-27 02:31

Liderzy wiejscy z terenu Partnerstwa Kaczawskiego, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, a także mieszkańcy, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach – wszyscy oni mieli okazję wziąć udział w niezwykle ciekawym szkoleniu, jakie miało miejsce dnia 24 czerwca br. w Czaplach, w Gminie Pielgrzymka.
Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność” zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie poprowadziła pani Ewelina Szkutnik, Sołtys wsi Czaple oraz pan Arkadiusz Kręcichwost, działacz i mieszkaniec z Czapli.