Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Informacja

2019-09-10 (132 dni temu)

Informujemy, że Deklaracje przystąpienia do naszego Stowarzyszenia można składać do 13 września br. Informacja skierowana jest do osób/instytucji zainteresowanych ogłoszonymi naborami wniosków - członkostwo w naszym Stowarzyszeniu jest punktowane.
Deklarację można pobrać na naszej stronie.

Spotkanie dla przedsiębiorców w Dobkowie

2019-09-05 (138 dni temu)

4 września 2019 r. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą w zawiązku z planowanym terminem naboru z przedsięwzięć 2.1 i 2.2. Spotkanie poprowadziła Gabriela Męczyńska oraz Bartłomiej Raczek. W załączeniu prezentacje ze szkolenia.
Dziękujemy Sudeckiej Zagrodzie edukacyjnej za udostępnienie Sali szkoleniowej.

Informacja

2019-09-04 (138 dni temu)

W dniu 4 września biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie nieczynne od godziny 9.00 w związku z organizowanym szkoleniem w Dobkowie.

Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW

2019-09-03 (140 dni temu)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 3 września 2019 Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" ogłasza nabory, które przeprowadzimy w terminie od 18 września do 4 października 2019 r.:

• Nr 15/2019 na przedsięwzięcie 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
• Nr 16/2019 na przedsięwzięcie 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
• Nr 17/2019 na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej
• Nr 4/2019/G – nabór na powierzenie grantu - uzupełniający do naboru nr 2/2018/G z dnia 01.06.2018r.
Poszczególne ogłoszenia i szczegóły konkursów w zakładce NABORY PROW