Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Odbyło się spotkanie warsztatowe „Bądźmy aktywni” w Sokolej

2019-03-11 (70 dni temu)

7 marca br. odbyło się spotkanie wprowadzajaco-warsztatowe „Bądźmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ma spełniać funkcję aktywującą, integracyjną, promocyjną, wspierającą i edukacyjną. Ma on zachęcić do aktywnego udziału w życiu społecznym i rozwoju osobistego.
Było to drugie z czternastu wydarzeń z tego projektu i odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Sokolej (Gmina Paszowice). W spotkaniu udział wzięło 31 osób, które ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim z terenu gmin: Paszowice, Bolków, Wojcieszów i Świerzawa. Uczestnicy mieli zapewniony transport busem oraz poczęstunek, a na koniec każdy otrzymał ekologiczną, bawełniana torbę na zakupy.

Spotkanie "Bądźmy aktywni" w Wądrożu Wielkim w ramach operacji własnej "Kaczawska inicjatywa"

2019-03-06 (75 dni temu)

Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach realizacji operacji własnej p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Trzecie z czternastu wydarzeń - spotkanie wprowadzajaco - warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się we wtorek 12.03.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim.

Szkolenie w Czaplach

2019-03-06 (76 dni temu)

W dniu 5 marca br. odbyło się w Czaplach szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć: 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej i 3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów. Szkolenie przeznaczone było dla instytucji (organizacji pozarządowych, oraz kościelnych osób prawnych) z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja, które chcą aplikować o środki z LGD.

Informacja

2019-03-05 (77 dni temu)

W dniu 5 marca br. biuro LGD czynne bedzie do godz. 11.00, w związku z wyjazdem pracowników do Czapli, na organizowane przez LGD Partnerstwo Kaczawskie szkolenie.