Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-11-02 (137 dni temu)

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 10 grudnia 2017r. od godz. 12.00.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego- spotkania informacyjno-konsultacyjne

2017-10-31 (139 dni temu)

Od 25 października br. pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przeprowadzają spotkania informacyjno - konsultacyjne na terenie Partnerstwa Kaczawskiego pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego". Spotkania wynikają z potrzeby opracowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017r. i nr 6/4/2017r.z dnia 2.10.2017 r. Zmian należy również dokonać w procedurach wyboru operacji, kryteriach wyboru operacji i harmonogramie naborów, aby dostosować je do zmienionych ostatnio przepisów prawa – nowelizacja Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r. która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie 9 września br.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy - informacja dla wystawców i zespołów

2017-10-30 (140 dni temu)

Miło nam poinformować, że tegoroczny XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 10 grudnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach. Zapraszamy więc rękodzielników i artystów z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego do zgłaszania udziału jako wystawcy w tym wydarzeniu. Karta zgłoszeniowa w załączniku. Czekamy również na zgłoszenia zespołów, kolędników, chórów i solistów chcących wystąpić podczas Jarmarku.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 listopada 2017r. – lub do wyczerpania miejsc – faxem, pocztą lub e-mailem:
Gminny Ośrodek Kultury
Paszowice 142, 59-411 Paszowice
Małgorzata Świderska – członek Zarządu Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

Zapraszamy

Powstaje Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

2017-10-18 (152 dni temu)

W dniu 16 października br. przedstawiciele samorządów regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego spotkali się aby podpisać list intencyjny dotyczący utworzenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Deklaracja ta niezbędna jest do rozpoczęcia formalnych działań zmierzających do wpisania regionu Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network - GGN). Na koordynatora całego procesu wyznaczono Stowarzyszenie Kaczawskie, przed którym stoi teraz wyzwanie przygotowania niezbędnej dokumentacji do sieci GGN.