WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Nowe narzędzie pomocnicze w Biznesplanie

2017-02-17 10:39

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczono zaktualizowaną Informację pomocniczą do wypełniania biznesplanu oraz narzędzie pomocnicze do tabel finansowych, które w prawidłowy sposób pozwalają na wyliczenie m.in. NPV.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Generator wniosków na stronie ARIMR będzie zawieszony!!!

2017-02-07 05:03

UWAGA! Dostaliśmy dzisiaj pismo w sprawie zawieszenia z dniem 21 lutego br. działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 oraz sposobu postępowania przy ocenie wniosków sporządzonych z jego wykorzystaniem, a także udostępnienia pomocniczego narzędzia do wypełnienia tabel finansowych biznesplanu.

w zał. pismo w tej sprawie.

Warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

2017-02-06 12:50

W dniu 03.02.2017r. pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowali dla beneficjentów warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw

Szkolenie informacyjne w Złotoryi i Mściwojowie

2017-02-01 10:43

W dniach 20 i 24 stycznia br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało dwa szkolenia informacyjne w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
3.2.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.
Szkolenia przeprowadziła Dyrektor Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, pani Gabriela Męczyńska.