Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

„Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” – warsztaty w Zagrodzie Edukacyjnej Zielony Wulkan

2019-07-15 (126 dni temu)

W dniu 12 lipca br. kolejna część uczestników projektu „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wyjechała na warsztaty aktywizujące do Zagrody Edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku. To już dwunaste z czternastu zaplanowanych wydarzeń tego projektu. Projekt „Kaczawska inicjatywa” to operacja własna Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie realizowana od lutego 2019r.

Kolejny milion dla Partnerstwa Kaczawskiego

2019-07-10 (131 dni temu)

Miło nam poinformować, że  28 czerwca 2019r. po 3 latach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023, Zarząd Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie", w osobach Prezesa Piotra Pieniążka i Skarbnika - Gabrieli Męczyńskiej, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim kolejny Aneks nr 7 do umowy ramowej. Tym razem na 11 %- owy bonus czyli: na 1 100 000 zł dodatkowych środków na przedsiębiorczość oraz na dodatkowe 200 000 zł na projekty współpracy!!

Badanie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - ankieta dla członków LGD

2019-07-10 (131 dni temu)

Na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół badawczy EGO prowadzi badanie pt. „Określenie optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania”. Celem badania jest diagnoza i ocena modeli działania LGD i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Jednym z elementów badania jest zebranie opinii i ocen członków Lokalnych Grup Działania dotyczących bieżącego funkcjonowania LGD i potrzeb dotyczących przyszłego wsparcia działań LGD. Pomoże to wypracować propozycje zmian i usprawnień dla działalności LGD po 2020 roku.

W związku z tym uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem: http://badania.evaluation.pl/index.php?r=survey/index&sid=928791&lang=pl

Ankieta będzie dostępna do 12 lipca. Wszelkie dane zbierane przez nas są poufne, a Państwa opinie będą analizowane tylko w zbiorczych zestawieniach.

Seniorzy odwiedzili Czaple i Zamek Grodziec

2019-07-05 (136 dni temu)

Czaple – wioska Piasku i Kamienia oraz Zamek Grodziec to kolejne ciekawe i piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów ujęte w operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem na wyjazd integracyjno-studyjny w ramach tej operacji pojechały osoby z gminy Legnickie Pole i gminy Ruja. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.