Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zapraszamy na Walne LGD Partnerstwo Kaczawskie

2019-04-30 (78 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Wądroże Wielkie Pani Elżbieta Jedlecka zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Wądrożu Wielkim.

Spotkanie Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji LSR

2019-04-30 (78 dni temu)

Zapraszamy członków Zespołu ds. aktualizacji LSR, a także Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej na spotkanie, które odbędzie się 6 maja br. o godz. 13.00 w Biurze "LGD Partnerstwo Kaczawskie".

Informacja o wyjeździe do Świerzawy i Sędziszowej w ramach operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa”

2019-04-29 (79 dni temu)

Informujemy, że 16 maja 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Świerzawy i Sędziszowej dla osób z Gminy Krotoszyce i Gminy Męcinka.
Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby, które wzięły udział w spotkaniu „Bądźmy aktywni” w Prusicach w dniu 26 lutego br. lub w Sokolej w dniu 7 marca br. – po przesłaniu wypełnionego formularza. Osoby, które nie były na tym spotkaniu, a prześlą formularz – zostaną wpisane na listę rezerwową.

Ogłoszenie wyników kolejnych naborów wniosków w ramach LSR 2016-2023

2019-04-29 (80 dni temu)

Na posiedzeniu Rady LGD w dniach 24 kwietnia 2019 r. 10 członków Rady oceniło w sumie 5 wniosków, które wybrano do finansowania. Biuro LGD w dn. 29 kwietnia br. przekaże je do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu dalszej weryfikacji.