WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Apel o pomoc i wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Ziemi

2016-09-26 01:02

Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe oraz rzeczowe (materiały budowlane, itp.) dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku w Nowej Ziemi, gm. Złotoryja.

Konferencja pn. „Leader – trzecia szansa na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”

2016-09-26 01:02

W środę, 21 września 2016 r., w Centrum Konferencyjno-Bankietowym „Zielony Gaj” w Złotoryi, odbyła się Konferencja inaugurująca wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023.  

Walne Zebranie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

2016-09-22 12:00

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 6 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020

2016-09-19 12:00

Podwyższono z kwoty 10 000 EUR do kwoty 50 000 EUR próg, od którego w okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną.

Zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia nr 808/2014 (zmiana wprowadzona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2016/669 z dn. 28 kwietnia 2016 r.), w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR (dla JST – koszty kwalifikowalne), za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu (min. A 3) lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe z Unii.