Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych

2019-01-25 (59 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 Zarząd LGD podjął decyzję o ogłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnych :

- Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu”,

- Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”
w związku z czym potencjalni realizatorzy mogą zgłaszać swój zamiar do 25 lutego 2019r.

 

 Szczegóły w zakładce NABORY przy poszczególnych operacjach.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Realizacja LSR w 2019 roku - prezentacja operacji własnych i grantów"

2019-01-14 (71 dni temu)

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Realizacja LSR w 2019 roku - prezentacja operacji własnych i grantów", które odbędzie się dnia 24 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach o godzinie 14.00.

Bezpłatne zajęcia ekologiczne w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

2019-01-10 (74 dni temu)

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza grupy szkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Nasza LGD podpisała pierwsze umowy na 3 granty i 2 operacje własne!

2019-01-07 (77 dni temu)

Informujemy, że z końcem 2018 roku udało się podpisać wszystkie umowy na projekty grantowe i operacje własne.