Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Przeszkoleni z RODO

2018-06-19 (154 dni temu)

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wiele się o tym ostatnio mówi, zwłaszcza, że od 25 maja br. przepisy RODO mają pełne zastosowanie. A stosować się do nich muszą niemal wszyscy - w tym również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne czy koła łowieckie. Organizacje takie muszą spełnić szereg obowiązków, które płyną z treści norm zawartych w nowym rozporządzeniu. I nie ważne czy dana organizacja skupia 7 czy 170 osób… RODO musi być wdrożone. Problem rodzi się, gdy jest to mała organizacja, dysponująca bardzo małym budżetem i szeregiem ograniczeń komunikacyjnych. Jak więc odnaleźć się w RODO?
Naprzeciw takim lokalnym problemom wyszło Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w swych strukturach skupia wiele organizacji pozarządowych.

Współpraca z 3 województwami w ramach Projektu KSOW

2018-06-18 (155 dni temu)

Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerem w Projekcie KSOW pn. "Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”, na który dofinansowanie w wysokości 226 181,34 zł otrzymało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Warsztaty przygotowujące do aplikowania o środki w ramach projektów grantowych

2018-06-13 (160 dni temu)

Zapraszamy na warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:

1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19.06.2018r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. konkursów grantowych

2018-06-11 (162 dni temu)

Szanowni Państwo – informujemy, że w sobotę 16.06.2018r. podczas szkolenia dot. RODO w siedzibie Stowarzyszenia „NASZE RIO”, po spotkaniu z prawnikiem, w drugiej części od godz. 14.05 do 16.15 pracownicy biura LGD poprowadzą konsultacje dot. Grantów oraz możliwości aplikowania w przyszłych konkursach z zakresu działania 19.2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Spotkanie dotyczyć będzie głównie aplikowania do obecnych konkursów grantowych, w związku z tym prosimy osoby, które już zaczęły przygotowywać wniosek, aby zabrały ze sobą wydruki.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, zwłaszcza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kulturalnych i turystycznych, a także przedstawicieli Gmin, którzy zamierzają aplikować do projektów grantowych.