Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Seniorzy odwiedzili Świerzawę i Sędziszową

2019-05-17 (62 dni temu)

Świerzawa i Sędziszowa to kolejne ciekawe i piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów ujęte w operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem na wyjazd integracyjno-studyjny w ramach tej operacji pojechały osoby z gminy Krotoszyce i gminy Męcinka. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.

Walne zebranie LGD w Wądrożu Wielkim

2019-05-16 (63 dni temu)

Wczoraj, 15 maja na świetlicy w Wądrożu Wielkim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Kaczawscy Liderzy w Czaplach - Wiosce Piasku i Kamienia

2019-05-15 (64 dni temu)

W sobotę 11.05.2019 r. uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów wzięli udział w wydarzeniu animacyjnym p.n. „Wieś tematyczna – czyli przedsiębiorczo w Krainie Wygasłych Wulkanów. Czaple – Wioska Piasku i Kamienia”.
Wydarzenie animacyjne rozpoczęło się od prezentacji, którą przedstawiła p. Marzena Szkutnik – wiceprezes Fundacji Heron. Uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje wieś tematyczna w Czaplach oraz poznali dobre przykłady projektów realizowanych na trenie wsi m.in.:
- Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu Krainy Wygasłych Wulkanów", projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

Zaproszenie na wyjazd do Geoparku Łuk Mużakowa

2019-05-15 (64 dni temu)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza głównych interesariuszy tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, tj. przedstawicieli samorządów lokalnych (wójtów, burmistrzów, starostów lub osoby wytypowane przez nich), Lasów Państwowych z obszaru działania LGD oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie geoparku na WYJAZD STUDYJNY DO GEOPARKU ŁUK MUŻAKOWA,który odbędzie się w piątek 7 czerwca 2019r.