Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

2019-02-08 (45 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Spotkanie wprowadzająco - warsztatowe „Bądźmy aktywni” to pierwsze z 14-tu wydarzeń zaplanowanych w tym projekcie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 26.02.2019r. o godz. 10.00 – 14.00
w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach.

 

Zaproszenie na Warsztat refleksyjny

2019-02-04 (49 dni temu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowaliśmy na dzień 27 lutego 2019 r. (środa), od godz. 10:00 w Pensjonacie „Gościniec pod Gruszą” (sala bankietowa – dofinansowana ze środków 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach naszego naboru 2/2017) w Starej Kraśnicy 9, gmina Świerzawa.

Jesteś lokalnym Liderem? A może chciałbyś zacząć aktywnie działać? Zapraszamy do udziału w projekcie!

2019-02-01 (52 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n.

„Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Krotoszycach

2019-01-28 (57 dni temu)

W dniu 24 stycznia br. odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie i uroczyste wręczenie umów z grantobiorcami: Fundacja "HERON" , Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce”, Stowarzyszenie Kaczawskie, Fundacja "WOJCIESZYN WIOSKA DON KICHOTA", Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka, Gmina Złotoryja.