Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Aktualizacja LSR - pilne konsultacje

2020-04-15 (167 dni temu)

W związku ze spełnieniem wskaźnika poziomu min. 65% podpisanych umów (my mieliśmy 75%) na dzień 31 sierpnia 2019 nasza LGD jest jedną z ośmiu LGD z terenu Dolnego Śląska, której przysługuje II bonus w wysokości 10% dotychczas przyznanych środków na wdrażanie LSR.

Musimy więc wprowadzić zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 - których w obecnej sytuacji epidemii COVID 19 nie możemy zatwierdzić na Walnym Zebraniu Członków LGD, a jedynie przez Zarząd LGD. Do nie dawna wierzyliśmy, że sytuacja się szybko uspokoi, wrócimy do normalności i uda nam się zorganizować Walne Zebranie, wiedzieliśmy wstępnie od UMWD o wydłużeniu terminu weryfikacji wniosków o przyznanie II bonusu.

Dziś wiemy, że termin 30 kwietnia br. na podpisanie aneksów do Umowy ramowej nadal obowiązuje i zostało nam bardzo mało czasu na wysłanie dokumentów o dodatkowe środki.

Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji na spotkaniach: Warsztat refleksyjny w Wojcieszowie- 24 lutego br. ,w Złotoryi - 3 marca br., w Bolkowie - 4 marca br., oraz uwzględnieniu dotychczasowych sugestii, nie mogąc jednak skorzystać z żadnej innej formy bezpośrednich konsultacji - wysyłamy Państwu prośbę o weryfikację dokumentów i ewentualne uwagi do poniedziałku 20 kwietnia 2020r. do godz. 15.00.

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

2020-04-14 (168 dni temu)

Pakiet przepisów, tzw. „I Tarcza Antykryzysowa”, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii COVID-19, 31 marca 2020 roku wszedł w życie. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz. 568) (dalej ustawa) przewiduje m.in., przy spełnieniu warunków, zwolnienie z opłacenia składek do ZUS.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - Zmiany w zakresie PROW 2014-2020

2020-04-10 (172 dni temu)

Szczegóły najważniejszych rozwiązań zawartych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0):

miany w zakresie PROW 2014-2020 zakładają:

Komunikat ogólny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PROW i Leader

2020-04-09 (173 dni temu)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.