Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Bal na 10-lecie LGD Partnerstwa Kaczawskiego

2018-10-17 (92 dni temu)

W minioną sobotę 13 października w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, odbył się Bal z okazji 10- lecia powstania Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. Uczestnikami Balu byli: członkowie Stowarzyszenia LGD, w tym członkowie Zarządu: Prezes Piotr Pieniążek, Wiceprezes Anna Rabska, Członek Zarządu Małgorzata Świderska oraz Skarbnik Gabriela Męczyńska, a także członkowie Rady LGD, przedstawiciele samorządów partnerskich, pracownicy biura, a także osoby od lat związane z Partnerstwem Kaczawskim oraz przyjaciele LGD. Bal rozpoczął się przywitaniem gości oraz wzniesieniem toastu z życzeniami kolejnych lat dynamicznego rozwoju. Następnie na dziedzińcu Pałacu zostały oddane dwa strzały z armaty przez Panów z Pułku II Artylerii Księstwa Warszawskiego Mirosława Sroki i Józefa Cieśli. Swój recital zaprezentował Dariusz „Morgan” Chajutin, który wprowadził gości w melancholijny nastrój śpiewając swoje autorskie piosenki o Górach i Pogórzu Kaczawskim.

Informacja - Granty z EFS na komponent współpracy ponadnarodowej

2018-10-16 (93 dni temu)

Informujemy, że w listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie:
„Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020
Jest to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.

Wizyta studyjna na obszarze LGD Zielone Bieszczady

2018-10-16 (93 dni temu)

W dniach 08-11 października 2018r. odbył się trzeci już wyjazd przedstawicieli naszej LGD do kolejnego partnera w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Tym razem odwiedziliśmy obszar LGD Zielone Bieszczady (województwo podkarpackie).

Zaproszenie na Spotkanie informacyjno-kosultacyjne

2018-10-12 (97 dni temu)

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne p.n. "Dziedzictwo przyrodnicze Krainy Wygasłych Wulkanów", które odbędzie się 29.10.2018 r. w Sudeckiej Zagordzie Edukacyjnej w Dobkowie. Zaproszenie w załączniku.