Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Szkolenie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

2019-02-25 (28 dni temu)

21 i 22 lutego 2019 roku Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD przeprowadziła szkolenie z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska.

Zaproszenie na Szkolenie informacyjne w ramach tegorocznych naborów

2019-02-25 (29 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” . Spotkanie odbędzie się we wtorek 05.03.2019 o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czaplach, gm. Pielgrzymka. Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na zwiedzanie Czapli w celu inspiracji i pokazania dobrych praktyk z wykorzystania środków z inicjatywy Leader w ramach naszej strategii.

Spotkanie w Sokolej „Bądźmy aktywni” w ramach operacji własnej „Kaczawska inicjatywa"

2019-02-25 (29 dni temu)

Zapraszamy do udziału w kolejnym wydarzeniu w ramach realizacji operacji własnej p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Drugie z czternastu wydarzeń - spotkanie wprowadzajaco - warsztatowe p.n. „Bądźmy aktywni”, odbędzie się w czwartek 7.03.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Sokolej (Gmina Paszowice).

Do udziału w tym spotkaniu zapraszamy osoby, które ukończyły 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów, Bolków.

Ruszyła Akademia Kaczawskich Liderów

2019-02-18 (36 dni temu)

W miniony piątek - 15 lutego 2019 r. w pięknych wnętrzach Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, odbyło się wydarzenie animacyjne p.n. „Kawiarenka Obywatelska – korzyści płynące z działalności na rzecz lokalnej społeczności”. Było to pierwsze z 14 wydarzeń animacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach operacji własnej nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.