Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wydarzenie animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie

2019-04-12 (39 dni temu)

Uczestnikom Akademii Kaczawskich Liderów przypominamy o poniedziałkowych  (15 kwietnia 2019r.) warsztatach animacyjnych, które odbędą się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie o godz. 9.00.

Wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i w Wojcieszowie

2019-04-09 (42 dni temu)

Ciekawie i w przemiłej atmosferze przebiegła wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i Wojcieszowie pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów”. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 kwietnia br. i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten ma się przyczynić do integracji i aktywizacji uczestników, pomóc w nabyciu nowych pomysłów i doświadczeń oraz zachęcić do aktywnego życia w lokalnym społeczeństwie, a także w życiu prywatnym.
W wyjeździe wzięły udział osoby z terenu gminy Mściwojów i gminy Wądroże Wielkie, które zgodnie z założeniami projektu, ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim. Pierwszeństwo w wyjeździe miały osoby, które wzięły udział w spotkaniu rozpoczynającym cały projekt (spotkanie odbyło się 12 marca w Wądrożu Wielkim).

Posiedzenie Rady LGD

2019-04-04 (47 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 24 kwietnia 2019r. o godz. 14.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 20 marca do 3 kwietnia 2019r.

Zakończenie naborów wniosków w LGD

2019-04-03 (48 dni temu)

W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
- 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 13/2019
- 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – nr 14/2019