Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

2019-11-06 (73 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w związku ze złożonym w dniu 6 listopada 2019r. protestem (nabór nr 15/2019), w dniu 13 listopada 2019r. w ŚRODĘ o godz. 16.00, odbędzie się posiedzenie Rady, na którym dokona się ponownej oceny wniosku w ramach autokontroli, do oceny którego złożono protest.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”

2019-10-31 (79 dni temu)

W dniach: 19.09.2019 r. – 22.09.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Dani na wyspę Bornholm. Tematem przeprowadzonej wizyty studyjnej było wykorzystanie zasobów lokalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru LGD, włączenia społecznego, tworzenia sieci lokalnej współpracy oraz podejmowania współpracy międzynarodowej i podnoszenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podejścia LEADER w Unii Europejskiej na przykładzie LAG Bornholm – Dania. Warto bowiem pokazać to miejsce jako pozytywny przykład współpracy, nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim procesów społeczno-gospodarczych i oddziaływania metody, podejścia LEADER, w ujęciu wielofunduszowym.

Konferencja “Idea Geoparku – kompleksowe podejście do zrównoważonej turystyki i promocji regionu”

2019-10-30 (80 dni temu)


W dniach 24-25 października br. odbyła się konferencja pn. “Idea Geoparku – kompleksowe podejście do zrównoważonej turystyki i promocji regionu” w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie operacji własnej nr 1/2018/OW „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”. Wydarzenie odbyło się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Informacja

2019-10-28 (82 dni temu)

Informujemy, że w dniu 28 października 2019r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne  tylko do godziny 11.30 w związku z wyjazdem do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami z ostatnich naborów.

Ponadto w dniu 29 października 2019r. biuro LGD będzie nieczynne w związku z wyjazdem wszystkich pracowników biura na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.