Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

WYNIKI naborów grantowych

2020-12-17 (36 dni temu)

W poniedziałek 14 grudnia odbyło się posiedzenie Rady LGD w formie online na platformie zoom dla naborów grantowych w ramach PROW 2014-2020 na działanie 19.2 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ze środków EFRROW.

 

"Kaczawskie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia" - konkurs on-line

2020-12-04 (49 dni temu)

Ogłaszamy konkurs on-line „Kaczawskie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia” dla lokalnych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, kół gospodyń, zespołów folklorystycznych oraz rękodzielników i wytwórców z obszaru 14 gmin Partnerstwa Kaczawskiego.

Informacja o ocenie wniosków i o Posiedzeniu Rady LGD

2020-12-03 (50 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 26. Ust 2) Regulaminu Rady oraz Procedurą wyboru grantów, w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID -19, zarządziła Posiedzenie Rady LGD w formie elektronicznej za pomocą Generatora OMIKRON na dzień 14 grudnia 2020 r. o godz. 14.00

Ogłaszamy konkurs pn. "Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy Wygasłych Wulkanów"

2020-12-01 (52 dni temu)

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 14 lat, które zamieszkują obszar Partnerstwa Kaczawskiego, czyli następujące miasta i gminy: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja.
Konkurs stanowi jedno z wydarzeń z realizowanego przez nas projektu „XIV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”. Projekt finansowany jest z środków budżetowych Województwa Dolnośląskiego, środków budżetowych Powiatu Jaworskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie.