Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA INTERWENCYJNEGO

2020-02-27 (43 dni temu)

Zarząd STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE” ogłasza konkurs na stanowisko:
SPECJALISTA DS. Organizacyjno-Promocyjnych -  wynagrodzenie subsydiowane z Urzędu pracy - pracownik interwencyjny lub stażysta.

Praca biurowa od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”,

Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.
-Nazwa stanowiska: pracownik biurowo-administracyjny.
-Czas trwania stażu – 6 miesięcy, z możliwością zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych.
-Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat B.

Jesteś zainteresowany zadzwoń: 76-872-87-18 lub skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze.

Zaproszenie na spotkania dotyczące konkursów grantowych

2020-02-26 (44 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów grantowych:

· 5/2020/G - Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno –edukacyjnej,

· 6/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu,

· 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Obszar naszej LGD jest dość duży, więc aby ułatwić dostęp wszystkim zainteresowanym, odbędą się dwa takie same spotkania: we wtorek 3 marca w Złotoryi, a w środę 4 marca w Bolkowie w godz. 12.00 -15.00.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18 oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Informacja

2020-02-25 (45 dni temu)

W dniu 28 lutego br. biuro LGD będzie nieczynne, w związku z wyjazdem pracowników na Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu.

Warsztat refleksyjny w Wojcieszowie - podsumowanie roku 2019

2020-02-25 (45 dni temu)

W poniedziałek 24 lutego br. w Urzędzie Miasta Wojcieszów odbył się Warsztat Refleksyjny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia i pracy biura LGD. Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągniecia poszczególnych wskaźników.