WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Lokalni Liderzy przeszkoleni

2017-06-08 09:24

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało w dniach 05-06.06.br. bezpłatne szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej”. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu organizowania i prowadzenia procesów rozwijających zaangażowanie społeczności lokalnych i zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Rada ponownie rozstrzygała protest

2017-06-08 09:02

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że po wpłynięciu Rozstrzygnięcia Samorządu Województwa Dolnośląskiego z dn. 24.05.2017r. w sprawie Protestu Fundacji na Szlaku- nr sprawy 2/2017/2.2/15 - złożonego w Naborze 2/2017 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonych w terminie od 10 do 24 lutego 2017r., Rada LGD ponownie poddała ocenie ww. wniosek i protest.

Posiedzenie Rady LGD

2017-06-02 10:39

Przewodnicząca Rady LGD Pani Żaneta Klonowska informuje, że na podstawie § 10 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Organu Decyzyjnego - Rady Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, w dniu 5 czerwca 2017r. o godz. 18.00 w Jastrowcu odbędzie się Posiedzenie Rady LGD w trybie pilnym w związku z rozstrzygnięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego protestu złożonego do wniosku nr 2/2017/2.2/15 złożonego w naborze 2/2017.

Zaproszenie na Walne Zebranie LGD

2017-06-02 02:24

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Paszowice Pan Sebastian Oszczęda zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach.