WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Lista złożonych wniosków w pierwszych naborach w ramach PROW 2014-2020

2017-02-27 01:57

W dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach czterech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” w zakresach: podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego oraz promowania obszaru LGD.

Nowe narzędzie pomocnicze w Biznesplanie

2017-02-17 10:39

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieszczono zaktualizowaną Informację pomocniczą do wypełniania biznesplanu oraz narzędzie pomocnicze do tabel finansowych, które w prawidłowy sposób pozwalają na wyliczenie m.in. NPV.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Generator wniosków na stronie ARIMR będzie zawieszony!!!

2017-02-07 05:03

UWAGA! Dostaliśmy dzisiaj pismo w sprawie zawieszenia z dniem 21 lutego br. działania generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 oraz sposobu postępowania przy ocenie wniosków sporządzonych z jego wykorzystaniem, a także udostępnienia pomocniczego narzędzia do wypełnienia tabel finansowych biznesplanu.

w zał. pismo w tej sprawie.

Warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

2017-02-06 12:50

W dniu 03.02.2017r. pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowali dla beneficjentów warsztaty z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw