Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Rusza projekt „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją”

2020-09-17 (14 dni temu)

Kaczawscy rękodzielnicy i wytwórcy lokalnych produktów spożywczych – to coś dla Was. Budowanie marki lokalnej, współpraca, sieciowanie, promocja, certyfikacja, warsztaty, spotkania, nowe znajomości. A wszystko to zawiera nowy projekt przygotowany z myślą o Was przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Korzystne zmiany dla beneficjentów poddziałania 19.2 - nowelizacja rozporządzenia

2020-09-10 (20 dni temu)

10 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kampania MRiRW promująca polskiebazarek.pl

2020-08-05 (56 dni temu)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Targowisko Mój Rynek w Wądrożu Wielkim zaprasza

2020-08-05 (57 dni temu)

Zapraszamy lokalnych i regionalnych wytwórców i producentów rolnych, rzemieślników, handlarzy odzieżą do zapełniania swoimi produktami stoisk Targowiska, a mieszkańców z terenu gminy i okolic do zakupów.

Targowisko w Wądrożu Wielkim czynne jest od poniedziałku do soboty, z pominięciem dni świątecznych, w godzinach 5.00 — 14.00. Handel na targowisku jest ZWOLNIONY Z OPŁATY targowej