Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Jem zdrowo żyję zdrowo! 28 września (sobota) Jawor

2013-09-20 (2443 dni temu)

Zapraszamy na warsztaty zdrowego odżywiania do Jawora, które organizowane są przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Przed Siebie" z Jawora.

5. Festiwal Piosenki Turystycznej TOPINAMBUR - 28 września (sobota) Bolkowice

2013-09-20 (2443 dni temu)

Zapraszamy na Topinambur do Bolkowic!

VII Święto Miodu i Wina - 5-6 październik Zamek Grodziec

2013-09-20 (2444 dni temu)

Zapraszamy na VII Święto Miodu i Wina na Zamek Grodziec!

UWAGA! ZMIANA TERMINU NABORU!

2013-09-16 (2447 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje o anulowania naboru wniosków zaplanowanego w terminie 16.09.2013 – 11.10.2013r. w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz jednocześnie informuje o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, wniosków w ramach wyżej wymienionych działań w kolejnym terminie: 7 października - 30 października 2013 r.