Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wyniki naboru LGD Partnerstwo Kaczawskie

2013-11-16 (2386 dni temu)

W dniu 15.11.2013 r. w Pogwizdowie odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Spośród 35 złożonych do LGD wniosków Rada wybrała do finansowania następujące operacje:
- 1 operację do działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na kwotę 22 260 zł.
- 1 operację do działania „ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 49 255,50 zł.
- 10 operacji do działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 358 859 zł.
- 8 operacji do działania „Małe projekty” na kwotę 126 911,10 zł.

Posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie - 15.11.2013 r.

2013-11-08 (2394 dni temu)

Informujemy, że w dniu 15.11.2013 r. w Pogwizdowie od godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Kaczawskie.

 

 

Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów!

2013-10-09 (2425 dni temu)

Przypominamy, że każdy z wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Partnerstwa Kaczawskiego. Informujemy, że pracownicy Biura udzielają doradztwa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

Partnerstwo Kaczawskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale

2013-09-23 (2440 dni temu)

Przez dwa dni, 14 i 15 września, podczas Dożynek Prezydenckich w Spale przedstawiciele Stowarzyszenia „Lokalna grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” promowali Dolny Śląsk, a przede wszystkim Krainę Wygasłych Wulkanów i jej mieszkańców.