Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Szkolenie Rady LGD

2018-03-20 (dzisiaj)

W dniu 19 marca br. w Mściwojowie odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pn. „Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". W spotkaniu udział wzięli również pracownicy biura LGD. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z zakończonymi naborami wniosków – nabór nr 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018.

11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2018-03-16 (4 dni temu)

W imieniu organizatorów zapraszamy na 11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach. Jarmark odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca br. Szczegóły na plakacie.

Posiedzenie Rady

2018-03-15 (5 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 22 marca 2018r. w czwartek o godz. 8.00, odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady LGD dla naborów 8/2018; 9/2018; 10/2018; 11/2018 przeprowadzanych w terminie od 15 lutego do 2 marca 2018r..

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Przewodnicząca Rady

Żaneta Klonowska

Zakończono kolejne nabory wniosków

2018-03-05 (15 dni temu)

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów nr:

8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018

zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.