WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

INFORMACJA!

2017-01-17 09:15

W załączeniu pismo z MRiRW ze stanowiskiem w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości dla operacji dotyczących  konkursu na podejmowanie działalności gospodarczej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w przypadku, gdy planowane do poniesienia w ramach operacji koszty polegają na zakupie maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia, a także kosztów wyposażenia, i dotyczą nieruchomości, dla której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada tytułu prawnego, dokument ten nie jest wymagany na etapie przyznawania pomocy.

Skan pisma w załączeniu.

Szkolenie dla przedsiębiorców i osób chcących założyć firmę

2017-01-17 04:02

W związku z rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą
z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
na Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”
na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw

Pierwsze nabory PROW 2014-2020

2017-01-16 02:43

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że dnia 16.01.2017r. został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na przedsięwzięcia:

1/2017 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2/2017 - Rozwój istniejących przedsiębiorstw
3/2017 - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
4/2017 - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Szczegóły w zakładce NABORY: http://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1021.NABORY%20PROW%202014-2020.html

Najbliższe szkolenia w ramach rozpoczynającego się naboru

2017-01-15 12:00

W związku z rozpoczynającym się naborem wniosków w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
3.2.Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na dwa szkolenia informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD.