WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 na trasie Jawor- Legnica, został zamknięty zjazd na Godziszową, Snowidzę i Mściwojów. Obowiązuje objazd przez Jawor.

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Projekt „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”.

2017-06-21 12:21

Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie „KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI – kwalifikacje z przyszłością dla osób od 30 roku życia w ekologicznej gospodarce Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk 2014-2020.

Projekt skierowany do osób w wieku powyżej 30 lat i osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Pierwszy rok realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego

2017-06-21 01:51

We wtorek 20 czerwca br. w Świetlicy Wiejskiej w Paszowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości za 2016 rok oraz podsumowaniu pierwszego roku realizacji nowej strategii dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016- 2023, realizowanej w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy na szkolenie "Wioska tematyczna - sposób na lokalną aktywność"

2017-06-08 12:59

Zapraszamy na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność”

Szkolenie odbędzie się w Wiosce tematycznej – Czaple - Wioska Piasku i Kamienia, gmina Pielgrzymka w sobotę 24.06.2017 (sobota) od godz. 9.00

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w szkoleniu będzie potwierdzony po analizie zgłoszeń przesłanych do LGD.

Lokalni Liderzy przeszkoleni

2017-06-08 09:24

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało w dniach 05-06.06.br. bezpłatne szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej”. Szkolenie miało na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu organizowania i prowadzenia procesów rozwijających zaangażowanie społeczności lokalnych i zostało zorganizowane w ramach działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.