WDRAŻAJ Z NAMI  LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2016-2023

 UWAGA!!!!  OBJAZD!!!

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

 

 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach: 9.00 - 14.00  W trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Szkolenie dla Rady, Zarządu i pracowników biura

2016-11-16 08:21

W dniach 4-5.11 br. w Krotoszycach odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach realizacji Planu Szkoleń. W szkoleniu wzięli również udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz pracownicy biura, którzy również odpowiadają za prawidłowe wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Łącznie w szkoleniu udział wzięło 19 osób, w tym wszyscy członkowie Rady, w skład której wchodzi 14 osób.

W Mściwojowie i w Pielgrzymce odbyło się szkolenie dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność gospodarczą

2016-10-20 09:58

W dniach 26 i 27 września br. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało dwa szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób chcących podjąć działalność gospodarczą. Szkolenia, prowadzone przez specjalistę Bartłomieja Raczka, przygotowały tych potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.
Szkolenie dla osób z terenu Gmin: Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja-Gmina Wiejska, miasto Wojcieszów i Złotoryja odbyło się 26.09.2016r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Pielgrzymce, natomiast szkolenie dla osób z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie zorganizowano 27.09.2016r w Sali Narad Urzędu Gminy w Mściwojowie. Na oba spotkania przybyło bardzo dużo osób, łącznie prawie 80-ciu potencjalnych beneficjentów, którzy dowiedzieli się m.in. jakie są warunki ubiegania się o wsparcie, jak kształtują się kryteria wyboru operacji, jak prawidłowo wypełniać wniosek i biznesplan. Uczestnicy zadawali wiele szczegółowych pytań, na które otrzymali wyczerpujące i rzetelne odpowiedzi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

2016-09-29 04:21


6 października 2016 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbędzie się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zgodnie z opisem w LSR, zmiany do Strategii, Procedury wyboru i oceny operacji oraz zmiany Lokalnych kryteriów wyboru (propozycje zmian zaznaczono na czerwono) muszą być poddane konsultacjom społecznym. W związku z powyższym - wszelkie uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu. W załączeniu dokumenty.

 

Apel o pomoc i wsparcie dla rodzin poszkodowanych w pożarze w Nowej Ziemi

2016-09-26 01:02

Zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie finansowe oraz rzeczowe (materiały budowlane, itp.) dla rodzin poszkodowanych w pożarze budynku w Nowej Ziemi, gm. Złotoryja.